कक्षा ११ र १२ को बार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्बजनिक (तालिकासहित) हेर्नुहोस

बुटवल । कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका सार्वजनिक भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा आगामी वैशाख १४ गतेदेखि र कक्षा ११ को परीक्षा वैशाख ३० गतेदेखि सुरु हुनेछ ।

 

 

 

कक्षा १२ को परीक्षा : २०७५/ ०१/ १४ गते देखि २०७५/ ०१/ २७ गतेसम्म संचालन हुने 

कक्षा ११ को परीक्षा : २०७५/ ०१/ ३० गते देखि २०७५/ ०२/ ०९ गतेसम्म संचालन हुने 

सुचना हेर्नुहोस !!

 

 

तपाईंको प्रतिकृयाहरू